0708 185271                          jan.strid.aku@gmail.com

Verksamheten avslutas. Tar ej nya patienter.